Disclaimer

Copyright
De informatie op deze website mag niet worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd, in welke media en voor welk doeleinde dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jelier Elektro. (Verder JE)

Aansprakelijkheid
De website van JE is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan JE hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend. JE kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links en informatie, bij de gebruiker schade zou voordoen van welke aard ook.

Verwijzingen naar andere sites
JE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht u evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan u dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

Cookies
Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

JE behoudt zich het recht voor ten alle tijde zonder verdere motivering, deze website te wijzigen en/of te verwijderen.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring omschrijft welke gegevens Jelier Elektro. (Verder JE) verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden wanneer de website van JE wordt bezocht of wordt gebruikt.

Gebruik van de persoonsgegevens
JE verwerkt persoonsgegevens van u indien u zich via enerlei contactformulier aanmeld.

Bewaren gegevens
Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van een overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.
Indien er geen overeenkomst tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen

JE kan verder deze gegevens gebruiken om;

  • verzoeken van u in behandeling te nemen
  • dienstverlening aan u te verbeteren
  • contact met u op te nemen of te onderhouden
  • een aanvraag voor een dienst van JE aan u in behandeling te nemen.

Beveiliging van uw gegevens

  • JE zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk
  • JE zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen

Derden

  • JE zal uw gegevens nooit ter beschikking stellen aan derden, uitzondering hierop zijn verzoeken op grond van Wet of gerechtelijke uitspraak.

Wijzigen disclaimer en privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan, deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.